اغلب اوقات ، تقریباً طرفداران زیادی در مورد محصولات آیفون و اپل وجود دارد. البته آیفون 11 هیچ تفاوتی ندارد. قطعاً برخی از ویژگی های جدید در این دستگاه وجود دارد و مثل همیشه باعث می شود دستگاه به عنوان یک روند تنظیم کننده ظاهر شود. حتی اگر اپل در چند سال گذشته بسیار مورد […]

More